เกี่ยวกับ คิวอาร์ดี

QRDee เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Market Place) การจำหน่ายเครื่องเล่นวิดีโอเกม และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

มีผลิตภัณฑ์หลัก 4 ประเภท ประกอบไปด้วย