เกี่ยวกับ QRDee Payment

สามารถแสดงรายงานข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสต็อกสินค้า ข้อมูลการชำระเงินได้ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี มีการเข้ารหัสความปลอดภัยของชุดข้อมูล

ผู้ใช้บริการ (Customer)
ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสิ้นค้าผ่านทางหน้าร้าน
ชำระเงินผ่าน QR Code (QRDee Payment)
ผู้ใช้บริการทำการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น QRDee Payment
ผู้จำหน่ายสินค้า/พ่อค้าคนกลาง (Merchant/Producer)
ผู้จำน่ายสินค้า/พ่อค้าคนกลาง ตรวจสอบยอดชำระออนไลน์ และควบคุมการส่งสินค้า
ระบบควบคุมการจัดส่งสินค้า (Delivery Management System)
ผู้จำหน่ายสินค้า/พ่อค้าคนกลาง/ผู้ใช้บริการ ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าออนไลน์
จัดส่งสินค้าโดยเดลิเวอรี่ (Deliver)
ผู้ลงทะเบียน รับ-ส่ง สินค้า จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อโดยเดลิเวอรี่
iOSAndroid