บริการ QRDee

Applications

บริการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตามความต้องการของลูกค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม !

Internet of Things (IoT)

บริการออกแบบและพัฒนาระบบ/ติดตั้งชุดเซนเซอร์ทุกประเภท/เสาสัญญาณ Lora Gateway สำหรับงานด้าน Internet of Things (IoT) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม !

Artificial Intelligence (AI)

บริการออกแบบและพัฒนาระบบด้วยปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI)/ระบบตรวจจับใบหน้าอัจฉริยะ (Face Recognition) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม !

Website/Database

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในรูปบบ Web Development หรือ CMS/ออกแบบและพัฒนาระบบ Big Data ตามความต้องการของลูกค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม !

QRDee รีวิว!

1. QRDee

แพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด สังคมไทยไร้เงินสดรับยุคไทยแลนด์ 4.0

2. QRDee Payment

ระบบบริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่/ระบบชำระเงินผ่าน QR Code แบบ Dynamic

3. Lora Gateway

อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ Lora ยุค 5G

ตารางค่าเช่าซื้อบริการ QRDee Payment

ค่าบริการระบบชำระเงิน QRDee Payment 20,000 บาท/1 ระบบ ประกอบไปด้วย (เว็บแอปพลิเคชัน 1 ระบบ และแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 1 ระบบ) และค่าเช่าบริการตามโปรโมชั่นต่อเดือน

Basic

250.00เดือน
 • 1 บัญชีผู้ใช้งาน
 • 3 Gb พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 100 ไฟล์อัพโหลด
 • 3h ดูแล/วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า/ข้อมูลร้านค้า
เช่าซื้อ

Standard

300.00เดือน
 • 5 บัญชีผู้ใช้งาน
 • 10 Gb พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1000 ไฟล์อัพโหลด
 • 12h ดูแล/วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า/ข้อมูลร้านค้า
เช่าซื้อ

Premium

350.00เดือน
 • ไม่จำกัดบัญชีผู้ใช้งาน
 • 100 Gb พื้นที่เก็บข้อมูล
 • ไม่จำกัดไฟล์อัพโหลด
 • 24h ดูแล/วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า/ข้อมูลร้านค้า
เช่าซื้อ

ตารางค่าเช่าซื้อบริการ Lora Gateway

ค่าบริการ Lora Gateway 24,000 บาท/1 เสาสัญญาณ และค่าเช่าบริการตามโปรโมชั่นต่อเดือน

Basic

250.00เดือน
 • 3h บริการให้ความช่วยเหลือ
เช่าซื้อ

Standard

300.00เดือน
 • 12h บริการให้ความช่วยเหลือ
เช่าซื้อ

Premium

350.00เดือน
 • 24h บริการให้ความช่วยเหลือ
เช่าซื้อ